Informacja:

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowe taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Szadku:Dodano: 2014-12-22


Informacja:

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szadku udostępnił nową wersję Internet Bankingu.

Z nowa wersją można zapoznać się z filmów instruktażowych, które umieszczone są pod adresem http://media.naszbank.pl/ib

Demo nowej wersji znajduje się pod adresem http://konto.naszbank.pl/demo/Dodano: 2014-07-28


Informacja:

3D-Secure - dokonywanie płatności internetowych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.

Więcej informacji >>

Dodano: 2014-01-15


Informacja:

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ujawniania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Bank Spółdzielczy w Szadku informuje, że zasady polityki informacyjnej oraz informacje finansowe po ich zatwierdzeniu i weryfikacji, będą udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Szadku, u Głównego Księgowego Banku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w zakresie informacji objętych treścią sprawozdania finansowego, poprzez ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym.Dodano: 2011-01-01


Karta własna


Więcej informacji >>Dodano: 2011-01-01


Konto internetowe


Więcej informacji >>Dodano: 2009-11-26