Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału, polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz ujawnień w zakresie płynności Banku Spółdzielczego w Szadku według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

PobierzDodano: 2017-06-12


Informacja:

Leasing środków trwałych w Banku Spółdzielczym w Szadku dla klientów instytucjonalnych

Więcej informacji >>Dodano: 2017-06-09


Mobilny IB


Informacja:

Informujemy, że w dniu 2017-06-09 ok. godziny 14:00 udostępnimy Państwu tzw. mobilną wersję Internet Bankingu, która umożliwi Państwu korzystanie z usług banku na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon lub tablet. Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, iOS, Windows phone, Firefox OS, BlackBerry. Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne, z nieograniczonym przez czas lub miejsce dostępem do środków. Usługa mobilna działa równolegle z tradycyjnym dostępem do e-konta.
Z usługi mogą korzystać klienci banku będący użytkownikami systemu Internet Banking.Mobilna wersja Internet Bankingu oferuje następujące funkcjonalności:

 • dostęp do rachunków,
 • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
 • wykonywanie przelewów zdefiniowanych i dowolnych,
 • koszyk płatności,
 • obsługa lokat terminowych,
 • obsługa kredytów,
 • doładowania telefonów.

Korzyści dla klienta:
 • mobilność - interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon smartfon, tablet,
 • wygodna kontrola środków bez konieczności "przewodowego połączenia" z siecią Internet,
 • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce,
 • większa satysfakcja podczas korzystania z usługi.

Bezpieczeństwo

Operacje wprowadzane przez telefony i tablety z wykorzystaniem wersji mobilnej są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku klienta (brak zwłoki w rejestracji operacji). Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie podczas obsługi na urządzeniach mobilnych. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem klienta, a systemem bankowym są szyfrowane. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego hasła jednorazowego.

Więcej informacji na temat bankowości mobilnej można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego w Szadku lub na stronie internetowej https://www.mobilny.naszbank.plDodano: 2017-06-08


Informacja:

Bank Spółdzielczy w Szadku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,

https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnoscDodano: 2017-03-09


Informacja:

Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 roku będą obowiązywać nowe taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Szadku:Dodano: 2017-02-28


Zarząd Banku Spółdzielczego w Szadku, informuje o terminach zebrań grup członkowskich w 2017 roku.Terminarz zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szadku

Dodano: 2017-02-22


Informacja:

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Szadku

 1. Informacja - Zasady
 2. Formularz Reklamacji dotyczący kart - dla Klientów Indywidualnych
 3. Formularz Reklamacji dotyczący kart - dla Klientów Instytucjonalnych
 4. Formularz Reklamacji - dla Klientów Indywidualnych
 5. Formularz Reklamacji - dla Klientów InstytucjonalnychDodano: 2016-06-01


Informacja:

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Szadku, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Szadku”

 1. Polityka Ładu Korporacyjnego
 2. Oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”

Dodano: 2014-04-29


Informacja:

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szadku udostępnił nową wersję Internet Bankingu.

Z nowa wersją można zapoznać się z filmów instruktażowych, które umieszczone są pod adresem http://media.naszbank.pl/ib

Demo nowej wersji znajduje się pod adresem http://konto.naszbank.pl/demo/Dodano: 2014-07-28


Informacja:

3D-Secure - dokonywanie płatności internetowych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.

Więcej informacji >>

Dodano: 2014-01-15


Informacja:

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ujawniania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Bank Spółdzielczy w Szadku informuje, że zasady polityki informacyjnej oraz informacje finansowe po ich zatwierdzeniu i weryfikacji, będą udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Szadku, u Głównego Księgowego Banku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w zakresie informacji objętych treścią sprawozdania finansowego, poprzez ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym.Dodano: 2011-01-01


Karta własna


Więcej informacji >>Dodano: 2011-01-01


Konto internetowe


Więcej informacji >>Dodano: 2009-11-26