Logowanie

Home Banking - jest nowoczesnym produktem przeznaczonym do przesyłania i realizacji zleceń składanych z biura lub domu klienta za pośrednictwem komputera, z wykorzystaniem sieci telefonicznej, bez konieczności udawania sie do Banku.


Home Banking umożliwia:

 • całodobowy dostęp do aktualnych danych: wysokości salda, wolnych środków i obrotów na wszystkich rachunkach klienta w banku,
 • składanie zleceń płatniczych, w tym przelewów do Urzędów Skarbowych i płatności ZUS,
 • zakładania depozytów terminowych,
 • składanie dyspozycji bankowych takich jak: zastrzeżenie czeków, wydanie opini bankowej, itd,
 • stały dostęp do informacji o kursach walut,
 • korzystanie z poczty elektronicznej do kontaktów z bankiem.

Ze wszystkich funkcji systemu Home Banking można korzystać zarówno w dni robocze, jak też w dnin wolne od pracy.


Główne zalety systemu Home Banking to:

 • minimalny czas spędzany w Banku,
 • bezpieczeństwo i poufność - system haseł oraz rejestracja w bazie Banku wszystkich składanych zleceń,
 • przesyłane dane są szyfrowane,
 • przyjazny sposób prezentacji danych,
 • dostęp do danych archiwalnych,
 • otwartość systemu - umożliwiająca współpracę systemu z dowolnym programem finansowo-księgowym.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie usługi Home Banking.
 2. Regulamin świadczenia usług home bankingu dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Szadku.

Nasze Bankomaty

Bank Spółdzielczy w Szadku
Bank Spółdzielczy w Szadku
ul. Sieradzka 14a
98-240 Szadek
Oddział w Goszczanowie
Oddział w Wodzieradach
Oddział w Warcie
Oddział w Łasku
Filia w Szadku

Bankomaty SGB

bankomaty_SGB
2018 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792