Logowanie

Firmom oraz klientom instytucjonalnym oferujemy Leasing środków trwałych w Banku Spółdzielczym w Szadku. SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych.

 

sgb_leasing


Zalety oferty SGB Leasing

 • dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów,
 • uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta,
 • ogranicza procedury do niezbędnego minimum,
 • wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku,
 • dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji,
 • oferuje ciekawe rozwiązania i ...
 • ... specjalne warunki dla stałych i rzetelnych klientów naszego Banku.

Cechy leasingu:

 • szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych;
 • w trakcie trwania umowy firma wypracowuje za pomocą wyleasingowanego środka fundusze na pokrycie rat leasingowych;
 • raty leasingowe, jak i wszystkie wydatki związane z użytkowaniem środka, mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów użytkownika;
 • warunki finansowe są dostosowane ściśle do przewidywanych możliwości korzystającego np.: sezonowej działalności;
 • zobowiązania z tytułu umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej.

Proponujemy Państwu leasing na:

oraz:

Oferujemy także:

 • pomoc w negocjacjach z dostawcami i producentami,
 • dobre rabaty u naszych stałych dostawców.

Atutem naszym są uproszczone i skrócone procedury zawierania umów dla stałych klientów naszego Banku, ponadto każdemu Klientowi dedykujemy doradcę, który prowadzi go poprzez procedurę leasingu.

Jesteś zainteresowany ofertą? - Skontaktuj się z Doradcą w naszym Banku!

 

wspieramy_wzrost

Nasze Bankomaty

Bank Spółdzielczy w Szadku
Bank Spółdzielczy w Szadku
ul. Sieradzka 14a
98-240 Szadek
Oddział w Goszczanowie
Oddział w Wodzieradach
Oddział w Warcie
Oddział w Łasku
Punkt Kasowy w Szadku

Bankomaty SGB

bankomaty_SGB
2020 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP