Logowanie

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu atrakcyjne kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz inne. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

Kredyty dla przedsiębiorców

Kredyt Okres kredytowania Wysokość oprocentowania Dodatkowe informacje
Hipoteczny instytucjonalny do 5 lat Wibor 1M + marża * patrz pkt A
powyżej 5 do 10 Wibor 1M + marża * patrz pkt B
powyżej 10 do 15 lat Wibor 1M + marża * patrz pkt C
Obrotowy na działalność gospodarczą do 3 lat Wibor 1M + marża * patrz pkt A
Wibor 1M + marża * patrz pkt B
Wibor 1M + marża * patrz pkt C
Płatniczy do 3 miesięcy Wibor 1M + marża * x
Obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 499.999,00 zł do 1 roku Wibor 1M + marża * obroty poniżej 1 mln zł
Wibor 1M + marża * obroty od 1 do 3 mln zł
Wibor 1M + marża * obroty od 3 do 5 mln zł
Wibor 1M + marża * obroty powyżej 5 mln zł
Obrotowy w rachunku bieżącym powyżej kwoty 500.000,00 zł do 1 roku Wibor 1M + marża * obroty poniżej 1 mln zł
Wibor 1M + marża * obroty od 1 do 5 mln zł
Wibor 1M + marża * obroty powyżej 5 mln zł
Inwestycyjny do 15 lat Wibor 1M + marża * patrz pkt A
Wibor 1M + marża * patrz pkt B
Wibor 1M + marża * patrz pkt C
Inwestycyjny Unijny SGB do 15 lat Wibor 1M + marża * patrz pkt A
Wibor 1M + marża * patrz pkt B
Wibor 1M + marża * patrz pkt C
Rewolwingowy do 1 roku Wibor 1M + marża * patrz pkt A
Wibor 1M + marża * patrz pkt B
Wibor 1M + marża * patrz pkt C
Kredyty oprocentowane wg stawki WIBOR plus marża.
 
  1. Posiadający rachunek w Naszym Banku powyżej 12 m-cy, przepływy przez rachunek – 70% deklarowanych przychodów, korzystający z produktów kredytowych, nie posiadający opóźnień w spłacie kredytów powyżej 7 dni ( w okresie ostatnich 12 m-cy).
  2. Posiadający rachunek w Naszym Banku min. 3 miesiące, przepływy przez rachunek – 50% deklarowanych przychodów, korzystający z produktów kredytowych nie posiadający opóźnień w spłacie kredytów powyżej 30 dni ( w okresie ostatnich 12 m-cy), nie korzystający z produktów kredytowych.
  3. Klient nowy, korzystający z produktów kredytowych w Naszym Banku i posiadający opóźnienia w spłacie kredytów powyżej 30 dni ( w okresie ostatnich 12 m-cy), klienci, którzy okresie ostatnich 5 lat zostali zaklasyfikowani do grupy ryzyka zagrożonych (poniżej standardu, wątpliwe i stracone).
Kredyty oprocentowane wg stawki WIBOR plus marża.
 
  1. Marża kredytu ulega zmianie i wzrasta o 1,5 pp. w przypadku gdy klient zalega z płatnością raty bądź odsetek powyżej 30 dni.
  2. Obniżenie marzy o 1,5 pp. w przypadku wskazanym w pkt. 1 następuje po trzech miesiącach prawidłowej obsługi kredytu.
  3. Podwyższenie marży o 0,9 p.p. przy kredytach zabezpieczonych hipoteką do czasu prawomocnego wpisu w KW.
* Oprocentowanie i prowizja uzależnione od okresu współpracy z bankiem, wiarygodności oraz zdolności kredytowej Klienta.
2019 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP